วิธีการคัดเลือก ร้านพิมพ์การ์ด ผลิตสิ่งพิมพ์

การวางโครงสร้างและเป้าหมายการเป็นผู้นำทางด้าน ร้านพิมพ์การ์ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมทางด้านสิ่งพิมพ์มีความซบเซา แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีกลุ่มคนบางคนที่นิยมสั่งผลิตสิ่งพิมพ์มากกว่าการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันแทน เบื้องต้นเราอาจจะมองหาโรงพิมพ์ในบริเวณใกล้ๆ หรือถามจากคนรู้จักว่ามีโรงพิมพ์ไหนแนะนำบ้าง การเลือกโรงพิมพ์ที่มีช่องทางการติดต่อที่มีความชัดเจน ยอมสามารถบอกได้ว่าที่นั่นมีตัวตนจริง สำหรับการค้นหาข้อมูลของโรงพิมพ์อาจจะพิจารณาจากโรงพิมพ์ที่มีเว็บไซต์ที่สามารถแสดงตัวตนเพื่อที่เวลาผิดชิ้นงานแล้วมีปัญหาจะได้สามารถร้องเรียนหรือแจ้งได้ ตรวจสอบดูสักนิดก่อนการสั่งพิมพ์หรือเลือกใช้บริการ ลองหารีวิวผลงานประกอบดูก็ได้ เผื่อช่วยในการตัดสินใจ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโรงพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สามารถประหยัดต้นทุนเข้ามาช่วย ในกรณีที่ลูกค้าสั่งผลิตในปริมาณที่มาก ราคาต่อชิ้นก็จะมีความถูกลง ดังนั้นราคาของต้นทุนการผลิตบางครั้งก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณงานพิมพ์ด้วยเช่นกัน ยิ่งพิมพ์ในปริมาณที่เยอะ ต้นทุนการผลิตก็จะยิ่งถูกลง ดังนั้นก่อนการผลิตอาจจะมีการปรึกษาข้อมูลและให้ทางโรงพิมพ์ประเมินราคาก่อนการผลิตได้ เพื่อช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น ในยุคนี้มีตัวเลือกสำหรับโรงพิมพ์ค่อนข้างหลากหลาย และงานพิมพ์แต่ละที่ก็จะมีลักษณะงานพิมพ์ที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอันดับแรงคือ ความต้องการในงานพิมพ์ของเรา เช่นรูปแบบ สีสัน หรือข้อมูลรายละเอียดด้านใน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้โรงพิมพ์ส่วนใหญ่ใช้ระบบดิจิตอลในการผลิต เพราะระบบนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับงานพิมพ์ที่ปริมาณไม่มากนั้นประมาณหลักพันชิ้น ถือเป็นอีกหนึ่งระบบงานพิมพ์ที่ตอบโจทย์การผลิตของลูกค้าเป็นอย่างมาก จากที่ทราบกันดีกว่าการพิมพ์ระบบดิจิทัล มีราคาถูกแสนถูก สามารถเข้าถึงการผลิตได้ง่าย สั่งพิมพ์ชิ้นงานได้ตามปริมาณที่ชื่นชอบแต่การเลือกเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทัล ก็ถือว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด

การเลือก ร้านพิมพ์การ์ด อย่างไรดี

  1. ลักษณะโครงสร้างขององค์กร การเลือกโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และเป็นพื้นฐานก่อนการตัดสินใจสั่งผลิต ไม่ว่างานพิมพ์นั้นจะมีปริมาณที่มากหรือน้อย ก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยตัดสินใจผลิต บางครั้งการเลือกโรงพิมพ์ที่ดีไม่ใช่การเลือกโรงพิมพ์ที่มีราคาถูกเท่านั้น การเลือกผลิตที่มีต้นทุนต่ำ ก็ไม่ได้หมายความความว่าผลงานนั้นจะออกมาดีเสมอไป ร้านที่ราคาแพงก็เช่นกัน ดังนั้นมันมีอีกหลายๆ ปัจจัยที่จะช่วยตอบโจทย์การผลิตและออกแบบนั่นเอง

 

  1. มีทีมงานคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การเลือกโรงพิมพ์เลยก็คือการเตรียมงาน หรือการวางแผนงาน เพราะให้การออกแบบและการผลิตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการผลิตหรือการวางแผนแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและผลที่จะได้รับ ดังนั้นการกำหนดทิศทางการผลิตและการควรคุมการผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ร้านพิมพ์การ์ดต้องให้ความใส่ใจ การเลือกเครื่องมือการผลิตที่มีความทันสมัยจะช่วยให้การผลิตที่เน้นสีสันหรือโทนสี มีความชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น ก่อนการสั่งผลิตทุกครั้งจะต้องการตรวจสอบคุณภาพสี และคุณภาพงานผลิตไม่ให้มีความผิดเพี้ยนหรือผิดพลาดขึ้นได้

 

  1. มีรีวิวผลงานการผลิต สิ่งสำคัญอันดับสุดท้ายคงหนีไม่พ้นบุคลากรทางการผลิตที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานพิมพ์ การคัดเลือกพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านงานพิมพ์และงานออกแบบ จะทำให้การทำงานง่ายขึ้นและติดปัญหาน้อยที่สุด ความคิดสร้างสรรในการออกแบบไม่ใช่แค่การออกแบบเท่านั้น แต่มันคือการออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด ทำให้ผลงานหรือชิ้นงานนั้นออกมามีความน่าสนใจและเกิดการบอกต่อรีวิวในเรื่องคุณภาพและวิธีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. มีเทคโนโลยีมาตรฐานการผลิต ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบมีให้เลือกมากมาย แต่การเลือกการผลิตอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การออกแบบและผลิตด้วยระบบดิจิทัลที่มีการรองรับงานพิมพ์ทุกรูปแบบ มักจะมีความน่าสนใจ การผลิตจำนวนน้อยอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มตามมา องค์กรส่วนใหญ่เลือกผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล เพราะมันช่วยประหยัดเวลาในงานพิมพ์เป็นอย่างมาก บางครั้งการนำไฟล์งานที่องค์กรได้ออกแบบหรือเตรียมไว้ ก็มีความสะดวกเช่นเดียวกัน

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทำให้การออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพื่อสามารถรองรับเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก และทำสำคัญ เป็นคู่แข่งทางด้านการผลิต ทำให้งานผลิตสิ่งพิมพ์มีปริมาณที่ลดลงตามไปด้วย